Takk for din idé

×
Tilbake til forsiden

Informasjon

Blir idéen min behandlet konfidensielt? Kan alle se den?
Hvem eier rettighetene til min idé? Må den patenteres?
Slik ivaretar vi idéhavers interesser

Merk! Ikke lever fra deg pasientsensitiv informasjon!
Forslag til forbedringer må skrives slik at ikke egen eller
andres helsestand kan gjenkjennes.

Har du en oppfinnelse?

Oslo universitetssykehus har en forvaltningsavtale med Inven2.
Idepoliklinikken videresender derfor alle patenterbare oppfinnelser
for evaluering.

Andre spørsmål?

Ta kontakt med oss på e-post eller
på telefon 23 02 70 23.

Vanlig stilte spørsmål

Hvis jeg har en oppfinnelse, hvem skal jeg sende denne til?

Hvis du er ansatt i sykehus i Helse Sør-Øst, sendes den direkte til Inven2. Du finner meldingsskjema på deres hjemmeside www.inven2.com. Enhver står fritt til å kontakte Inven2.

Hvem kan se ideen min hvis jeg sender den inn til dere?

Det er kun de som jobber i Idépoliklinikken, i tillegg til deg selv, som ser din idé. Dersom ideen din skal legges synlig for alle, må du som innmelder være enig i at det gjøres.

Kan jeg som innmelder være anonym?

For å kunne sende ideen må du oppgi kontaktinfo. Det betyr at Idépoliklinikken må vite hvem du er. Ideen vil aldri kunne legges synlig med deg som innmelder uten ditt samtykke.

Hva vil det si at en idé patenteres?

Patentering innebærer at ideen beskyttes og vil kunne gi eier (deg) enerett til å utnytte den. Alle ideer lar seg ikke beskytte, men det er heller ikke alltid nødvendig for å utvikle ideen. Dersom du mener at ideen bør patenteres kan du kontakte sykehusets kommersialiseringsselskap Inven2: www.inven2.com.

Hva er å kommersialisere en idé?

Det betyr at en tenker forretningsmessig for å tjene penger på ideen. I et sykehus vil mange ideer kunne utvikles og tas i bruk, uten å kommersialiseres, og likevel være til stor nytte for pasienter, ansatte og sykehus.

Hva er en idé?

En idé er et forslag til løsning på et problem. For at Idépoliklinikken skal ta ideen videre, må den ha potensiell nytte for pasient/pårørende, ansatt, sykehus og/samfunn.

Hva er innovasjon?

Idépoliklinikken ser på innovasjon som et nytt produkt, prosess/tjeneste som tilfører verdi til pasient, pårørende, ansatt, sykehus og/samfunn. Innovasjon skal være nytt og nyttig.